Luisterkind

De Luisterkindmethode is er voor iedereen. Je kunt een afstemming aanvragen voor jezelf of voor je inwonende kind. In verband met privacy, dienen kinderen vanaf tien jaar het ermee eens te zijn dat er een aanvraag wordt gedaan. Als naast familielid of partner kun je ook een afstemming aanvragen voor een kind of volwassene die zelf niet kan praten, omdat hij of zij gehandicapt of dementerend is, op de intensive care of in coma ligt, of overleden is. De aanvrager en cliënt zijn dus niet altijd dezelfde.

De aanvrager formuleert vooraf een of meer (levens)vragen en stuurt deze vergezeld van de nodige achtergrondinformatie, persoonsgegevens en een foto van de cliënt naar mij toe. Via de foto en de voor- en achternaam leg ik op afstand contact. Ik stel me open op, voel hoe de cliënt in elkaar zit, voel en vraag wat hem of haar bezighoudt of wat de obstakels zijn. De vooraf gestelde vragen neem ik hierin mee, maar de wensen of problemen van degene op wie ik afstem staan voorop. Het kan dus zijn dat de inhoud van een afstemming anders is dan je had verwacht, confronterender misschien wel, ook als die over jezelf gaat. Dit komt doordat wat je op onbewust niveau of zielsniveau belangrijk vindt, niet hetzelfde hoeft te zijn als wat je hebt bedacht en opgeschreven. Samen met de cliënt kijk ik of er al oplossingen doorgevoerd kunnen worden of dat er een helingsproces ingezet kan worden.

De cliënt bepaalt zelf hoe hij of zij tijdens de afstemming wil communiceren. In het ene geval zal dat heel direct en rechtstreeks zijn, in een ander geval meer symbolisch of in metaforen. Iedere afstemming is persoonlijk en daarom anders.

Van het contact dat op deze manier plaatsvindt, schrijf ik een verslag. Dat verslag schrijf ik tijdens de afstemming en stuur ik vervolgens per e-mail naar je toe.