Intentieverklaring

  • Ik werk vanuit liefde en zuiverheid en maak een afstemming of geef een reading met de beste intenties.
  • Voor een Luisterkindafstemming geldt dat kinderen vanaf tien jaar ervan op de hoogte moeten zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd. Ik ga ervan uit dat de ouders dit met hun kind hebben overlegd en dat het kind akkoord is.
  • In een afstemming of reading worden geen toekomstvoorspellingen gedaan.
  • Tijdens de afstemming of reading worden geen uitspraken gedaan over het levensdoel van iemand.
  • Een Luisterkindafstemming is geen vervanging voor specialistische zorg van een arts, therapeut, pedagoog of psycholoog.