Over mij

Mensen hebben altijd mijn belangstelling gehad en daardoor ook communicatie, omdat dat de manier is waarop mensen contact maken met elkaar. In eerste instantie heb ik me vooral verdiept in verbale communicatie, via een studie communicatiekunde en een opleiding tot vertaler. Later kwam daar ook non-verbale communicatie bij. De afgelopen twaalf jaar heb ik verschillende cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van intuïtieve ontwikkeling, waaronder de driejarige opleiding Healing en Reading bij Stichting Sophia en de opleiding tot Luisterkindwerker.

Ik ben getrouwd en moeder van drie bijna volwassen kinderen. De oudste twee kinderen zijn een tweeling en werden te vroeg geboren, waardoor de eerste jaren niet makkelijk waren. Als de Luisterkindmethode toen had bestaan, was ons gezin daar zeker erg mee geholpen geweest. Wat ik mooi vind aan de methode, is dat mensen die zich niet zelf kunnen laten horen een stem krijgen. Omdat ze te jong zijn bijvoorbeeld, omdat ze dementerend of gehandicapt zijn, omdat ze in coma liggen, overleden zijn of omdat ze het gewoon even lastig vinden helder te krijgen wat ze voelen. Tijdens een afstemming kunnen ze zich uiten en wordt er naar ze geluisterd. Dat is voor henzelf heel fijn, maar ook voor hun ouders, verzorgers of geliefden, die hen veel beter kunnen helpen en steunen als ze weten wat er speelt. Als Luisterkindwerker kan ik hierin een bijdrage leveren door als tolk te fungeren, en dat doe ik heel graag.

Ook als reader treed ik op als tolk, alleen zit de cliënt dan tegenover me waardoor persoonlijk contact mogelijk is. Ik vind het altijd weer bijzonder, en dat geldt eveneens als ik een Luisterkindafstemming maak, dat ik iemand te zien krijg in zijn pure vorm, zonder maskers. Voor mij zijn dat de mooiste contacten.